درباره‌ما

انتشار این هفته نامه در ۲۷ سنبله ۱۳۹۸ ش/ ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹ م در کابل، با صاحب امتیازی احمد میرشادی بیگ و مدیر مسئولی عباس عارفی آغاز گردید. غلام سخی حلامیس، سردبیر این هفته نامه می باشد. این نشریه در ۶ صفحه با جلد رنگی به دو صورتِ چاپی و آنلاین به نشر می رسد و در ولایات کابل، بامیان و دایکندی توزیع می گردد.

اوگل در اولین سرمقاله اش از «آرمان، آرزو و فکر نو»، «نقدِ تبعیض و فساد»، «رعایت اصول ژورنالیزم حرفه‌‌‌‌ای و انتقادی» و «نهادینه سازی مفاهیمی چون حقوق شهروندی و حقوق زنان» سخن گفته و آن را مسوولیت اخلاقی مسوولین و اعضای هیئت تحریریه «هفته نامه اوگل» دانسته است. این نشریه، بیشتر رویکرد تحلیلی و تحقیقی نسبت به وضعیتِ سیاسی و اجتماعی در افغانستان دارد و دست اندرکارانِ آن بدین باور اند، که تنها با «تفکر انتقادی» است که رهایی از شرِ استبداد و تبعیض ممکن می شود و امور به سامان می رسد.

 :)